Safe transport of any cargo

Reliable partner for freight transport in Bulgaria and in the European Union
Request transport
Continue

More than transport

Learn more about KF Logistic

От създаването си през 2016-та година КФ Лоджистик цели да осигури на клиентите си сигурен и бърз транспорт на различни видове товари. Фирмата стартира с транспортни услуги на територията на България, а в последствие разширява своето поле и започва да доставя от и до близките държави от Европейския съюз. В резултат на динамичното си развитие, КФ Лоджистик започва да изпълнява транспортни услуги, както със собствен транспорт, така и спедиторска дейност.

Services

We have solution for every cargo
KF Logistic will provide you with safe and fast transport! We offer transport of packaged, palletized, loose goods and other cargo on the territory of Bulgaria and the nearby countries from the European Union.
Като спедитор можем да осигурим различни композиции и товарни съоръжения според изискванията към товарите и условията им за транспортиране.

Contact

fl. 4, 41 Tutrakan Blvd., RuseManager:

Kenan Chaush - office@kflogistic.com

Administration:

Desislava Koleva - +359 877 199 343

Transport department:
Albena Pavlova - +359 877 499 033
Елина Илиева - +359 877 199 342

Car and truck fleet
KF Logistic has equipment suitable for every cargo
Trucks up to 3.5 tons
for transportation of small and light cargos
Trucks up to 12 tons
Tripartite blind, lift gate
Tractor units with semi-trailer up to 40 tons
Tripartite blind, dump truck (gondola)

Нашите професионални шофьори притежават всички категории на правоспособност, както и нужната квалификация и опит
за транспортиране на ADR товари.